Skolbio i Helsingborg

Är du intresserad av att använda spelfilm för att utveckla barn och ungdomars lärande? Läs vidare här…

Alla barn och ungdomar från förskola upp till gymnasiet i Helsingborg har möjlighet att gå på skolbio.

Den gemensamma filmupplevelsen kan vara utgångspunkt för en mängd aktiviteter, såsom fördjupade samtal och diskussioner, analyser och kunskapssökande. Filmen kan vidga våra vyer, ge tillfälle till reflektion och uppmuntra till kritiskt tänkande. Dessutom blir det en kulturupplevelse då man upptäcker biosalongen som upplevelserum.

I Helsingborg visas skolbio på nya Filmstaden i Gallerian SÖDER, Mäster Palms plats 10

Programmet för skolbio och mer information finns på Helsingborgs stads Intranät🎬