Film i undervisningen

Den här sidan ska presentera hur pedagoger praktiskt har arbetat eller kan arbeta med film i undervisningen.

A-stämpel_svartUnder förra läsåret hade Skolbio ett samarbete med A-märkt, som kom till Helsingborg från Stockholm och körde två stycken helt fulla workshops med ungdomar i år 7-9 från Västra Ramlösa skola, Wieselgrenskolan och Rydebäcksskolan.

Frågan om hur representationen ser ut i film idag belystes på ett informativt och uppväckande sätt. En film som klarar både Bechdel och Chavez Pereztestet visades i sin helhet ( Martha och Niki), samt att elevernas nyvunna kunskaper testades i slutet.

Läs mer i den här artikeln på Pedagogsajten 


Vill gärna tipsa om en riktigt bra bok för dig som jobbar med film i undervisningen!

Introduktion i filmpedagogik  – vita duken som svarta tavlan

introfilmpedIntroduktion till filmpedagogik belyser hur filmen och andra rörliga bildmedier kan användas för en modern, dialogbaserad undervisning i skolan. Vad är egentligen filmpedagogik? Hur kan den bedrivas? Här finns inspirerande och resonerande texter om nyttan och nöjet med filmpedagogik ur både teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Den här boken tar upp dokumentärfilmens sanningsanspråk och högstadieelevers filmpreferenser, hur filmljud analyseras och normkritik kan bedrivas med hjälp av populärfilm, varför en kamera kan få den tystaste elev att prata och hur det kommer sig att animationsverkstad fungerar så bra i särskolan.

Den filmpedagogiska metoden är en estetisk lärprocess – en som stimulerar eleven att aktivt se, samtala och skapa såväl självständigt som i dialog med klasskamrater och pedagog. Att reflektera kring individ och samhälle, liv och död, verklighet och fantasi – samt att högst konkret praktisera bildanalys genom att själv välja kameravinkel. Det är en metod som delvis sätts på undantag i en era där ”mätbarhet” premieras men som visat sig leda till mycket goda resultat i så vitt skilda skolämnen som svenska, engelska, matematik, NO, SO och bild!

Författarna är alla erfarna filmskribenter, filmpedagoger, forskare och lärare. Förordet är skrivet av Bengt Göransson, f d kulturminister och ivrig förespråkare för den filmpedagogiska metoden. Boken ges ut i samarbete med Svenska Filminstitutet.

Redaktör fil. dr Malena Janson är forskare, skribent och samordnare för Barn & Unga på Svenska Filminstitutet.


Skolbiodagen 2018 under BUFF veckan

Onsdagen under BUFF (19-24 mars) i Malmö inbjuder Film i Skåne och Svenska Filminstitutet till en gemensam heldag om nyttan och nöjet med filmen som pedagogiskt verktyg på den nyöppnade biografen Panora i Malmö! Mer info kommer…


Dokument för samtal kring spelfilm

Tala film, tala liv! – en metod för fördjupade filmsamtal

Alla filmers filmhandledning – Film i skolan har tagit fram en generell text, en allmän filmhandledning, som kan användas som utgångspunkt för filmsamtal kring de filmer som saknar handledning.


Sajter…

Filmpedagogik – Svenska Filminstitutets sida stödjer filmpedagogiskt arbete i skolor och kommuner över hela landet och tillverkar ett stort antal filmhandledningar varje år.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s