Klimaträttvisan

-If you choose to fail us, we will never forgive you.

Greta Thunbergs ord till världens ledare har nått miljoner människor. En ny generation av unga klimataktivister vädjar till de vuxnas förnuft. Anledningen är att vår framtid hotas av global uppvärmning och Paris klimatkonvention 2015 är hittills bara tomma löften. Klimatrörelsen har blivit global och har skakat världen med civil olydnad, strejker och demonstrationer. Rörelsen har vuxit sig så pass stark att regeringar nu faktiskt börjar reagera.

I filmen Klimaträttvisan – kampen om en framtid –  får vi möta några av de mest framträdande personerna i klimatupproret, såsom Luisa Neubauer, Felix Finkbeiner, Jason Hickel samt Nobels Fredspristagare Muhammad Yunus. Vi får höra om deras motiv, insikter och expertis. De har alla sina mål tydligt klart för sig; vi måste agera nu!

Det finns en studiehandledning till filmen.

Exempel på hur filmen kopplar till våra läroplaner:

Centralt innehåll i Lgr11 i Biologi för årskurs 7-9:

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Biologisk mångfald och vad som gynnar resp. hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, t. ex. inom skogsbruk och jakt.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Centralt innehåll i Lgr11 i Geografi för årskurs 7-9:

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser de kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Centralt innehåll i Lgr11 i Samhällskunskap för årskurs 7-9:

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med detta t. ex. yttrandefrihet.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsut- veckling samt hur man i den demokratiska processen kan påverka beslut.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag.

Innehåll i kursen Naturkunskap för gymnasiet

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Olika aspekter på hållbar utveckling, t. ex. vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, t. ex. i fråga om kost och konsumtion samt påverkan på miljön.

Innehåll i kursen samhällskunskap för gymnasiet

Demokrati och politiska system. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller.

Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv samt för individer och nationer. Analys av utmaningar som individen, nationen och jorden står inför i en globaliserad värld.

Globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen samt möjligheter och utmaningar för miljö och resursfördelning.

page1image2606808272page1image2606808560

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s