Falska nyheter

Nu finns två nya utbildningsklipp om fenomenet falska nyheter som passar från årskurs 7 upp till gymnasiet.

  1. Vad är falska nyheter?
  2. Varför faller vi för falska nyheter?

Vad är falska nyheter? – Nyheter idag ser inte ut som de gjorde förr. Färre läser dagstidningar, och istället får de sina nyheter via internet och sociala medier. Men det innebär även större risk för desinformation och bedrägerier.
I ett utbildningsklipp lär du dig vad falska nyheter är. Vi går igenom vad bluff, lurendrejeri, klickbete, skämt, reklam, vinkling, propaganda, satir och sensationalism innebär.

Till utbildningsklippet finns en Kahoot! – ett interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper. Det finns en klippkoll för elever – elevhandledning med uppgifter och quiz, och en klippkoll med lärarinfo (facit till quiz)
Det finns även en allmän lärarhandledning som passar alla klipp från Eduklips.

Varför faller vi för falska nyheter? – Det finns många exempel där konspirationsteorier och falska nyheter fått stor spridning på nätet. I ett utbildningsklipp ges exempel på falska nyheter som fått stor genomslagskraft. Du lär dig om psykologin bakom vad som får oss att tro på – och sprida vidare – falska nyheter. Dessutom ges exempel på vilka som medvetet sprider falska nyheter samt vad de vinner på det. Du lär dig även begrepp som bekräftelsebias (confirmation bias).

Till utbildningsklippet finns en Kahoot! – ett interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper. Det finns en klippkoll för elever – elevhandledning med uppgifter och quiz, och en klippkoll med lärarinfo (facit till quiz)

Exempel på hur klippen kopplar till våra läroplaner

Centralt innehåll för ämnet samhällskunskap i årskurs 7-9 i Lgr11:

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll för ämnet i årskurs 7-9 i Lgr11:

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
Talad engelska och texter från olika medier.
Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Samhällsvetenskapsprogrammet ska behandla följande centrala innehåll enligt Gy11:

Utifrån studier av samhällsfrågor ska utbildningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.

Se även filmen Falska nyheter från 2017.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s