Vi lär oss om: sötvatten

Vi lär oss om: sötvatten. Vi undersöker varför sötvatten är så viktigt och vilka växter och djur som lever i sötvatten. Vi lär oss också om några av de problem och utmaningar som sötvattensområden står inför; så som föroreningar som leder till vattenbrist. Och vi får reda på vad vi kan göra för att förutsättningarna ska bli bättre! Vad är övergödning och vad är en våtmark?
Det här är en film för åk 4-9 när de läser om livsmiljöer i ämnet geografi, samt natur och samhälle i ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!

Kapitel:
Inledning (00:00–01:01)
Vad är sötvatten? (01:02–02:00)
Olika typer av sötvattensområden (02:01–05:18)
Varför är sötvatten viktigt? (05:19–06:07)
Växter och djur som lever i sötvatten (06:08–08:07)
Klimatpåverkan – utsläpp och övergödning (08:08–09:49)
Sammanfattning (09:50–SLUT)

Exempel på hur filmen kopplar till Lgr11

Centralt innehåll i Biologi för årskurs 4–6:

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Centralt innehåll i Biologi för årskurs 7-9:

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem

Centralt innehåll i Geografi för årskurs 4–6:

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Centralt innehåll i Biologi för årskurs 7-9:

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kultur- landskapet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s