Vi lär oss om: hav

I den här filmen – Vi lär oss om: Hav, lär vi oss bland annat om vad som kännetecknar hav och olika havsområden. Vad innebär överfiskning? Hur funkar fotosyntesen i havet? Vad är ett randhav? Vi tittar också på olika växter och djur som lever i havet. Till sist lär vi oss om några av de problem och utmaningar havet står inför, och vad vi kan göra för att förutsättningarna i havet ska förbättras.
Det här är en film för mellan- och högstadieelever när de läser om livsmiljöer i ämnet geografi, samt natur och samhälle i ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!

Kapitel:
Inledning (00:00–01:01)
Vad är hav? (01:02–02:39)
Olika typer av hav (02:40–05:05)
Växter och djur i havet (05:06–08:27)
Varför är havet viktigt? (08:28–09:41)
Klimatpåverkan – föroreningar och överfiske (09:42–11:08)
Sammanfattning (11:09–SLUT)

Citat om filmen:

”Bra med tydlig struktur! Denna kan jag visa för mina elever i mellanstadiet.
– NO-lärare

Exempel på hur filmen kopplar till Lgr11

Centralt innehåll för ämnet Biologi i åk 4-6:

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Centralt innehåll för ämnet Biologi i åk 7-9:

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Centralt innehåll för ämnet Geografi i åk 4-6:

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Centralt innehåll för ämnet Biologi i åk 7-9:

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Det finns många fler filmer i Vi lär oss om: – serien,till exempel:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s