Lajka

Lajka är en ny digital plattform om ungas hälsa på nätet. Lajka ger skolan ett material för att skapa en bättre nätvardag.

Vi vet att allt som händer på nätet blir en del av barnens liv, såväl i som utanför klassrummet.
Vi vet också att många lärare upplever en bristande inblick i elevernas nätvardag.
Nätet är fantastiskt, det är ju därför vi är där. Samtidigt vet vi att nätet skapar utsatthet. Det kan handla om mobbning och utfrysning, att privata bilder hängs ut på sociala medier eller att det finns vuxna som lurar barn i syfte att utsätta dem för övergrepp. Sociala medier ökar risken att utsätta sig själv och andra för jämförelse, mobbning, hat, hot och trakasserier.

Målet med Lajka:

  • Skapa ett tryggare och schysstare internet för barn och unga.
  • Underlätta för pedagoger och skolpersonal att skapa meningsfulla och viktiga samtal med eleverna om livet på nätet.
  • Öka antalet samtal om barn och ungas nätvardag och höja kvalitén och enhetligheten på en skola kring dessa samtal.
  • Ge barnen ökad förståelse för hur nätvardagen påverkar individen och samhället på olika sätt. (Kunskap och information om hur man kan förebygga och få hjälp när något skett, är en viktig skyddsfaktor).

Vem står bakom Lajka?

Prinsparets stiftelse står bakom Lajka. Prinsparets personliga engagemang ligger till grund för Stiftelsens verksamhetsområden som är att jobba för en schysstare och tryggare nätvardag samt att öka respekt och förståelse för personer med dyslexi.

Vad innehåller Lajka?

Det finns material som passar från förskoleklass till åk 9 och material som passar, föräldrar, elevhälsa och fritidshem.
Allt hittas på deras hemsida, tex posters att trycka upp, lektionsplaneringar och en presentation som passar för föräldramöten.

Hur kopplar Lajka till lgr11?

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s