Ditt förutbestämda liv

Ditt förutbestämda liv är en programserie på 4 avsnitt á 50 minuter, som funderar på vad det är som avgör vår framtid, våra personligheter och hur lyckliga vi kommer att bli?
Hur kommer det sig att vissa av oss utvecklar fobier medan andra drabbas av cancer? I en studie som pågått sedan 1972 har över tusen deltagare från samma nyzeeländska stad sedan födseln följts av forskare.

Denna serie är ypperlig för ämnesöverskridande arbete mellan samhällskunskap och biologi men även i religion. I den fyra avsnitten får vi vetenskapliga belägg för hur arv och miljö påverkar människors liv.

Del 1 – De första åren. Under sina första levnadsår är alla i studien ganska lika, för att sedan sakta mer och mer börja skilja sig åt. ”En framgångsfaktor i det vuxna livet visar sig vara förmågan till självkontroll.” Barn föds med 5 olika personlighetsdrag. Dessa drag är grundläggande för vår personlighet och de finns hos barnen varierat utmärkande. Men inte bara arv ger oss personlighet utan också den miljö vi får växa upp i. Första delen ger oss inblick i hur arv och miljö samspelar hos varje individ i deras första tid i livet.

Del 2 – ”Ska det finnas dödsstraff på ungdomar?” Är det genetik eller arv bakom ungdomars beteende när de blir mer riskbenägna och testar lagens gränser? Det diskuteras tillsammans med etiska diskussioner kring brott och straff. Vi får följa två av studiens försökspersoner som har liknande genetiska drag men med olika uppväxt. Mycket väl lämpat avsnitt för arbete inom Sh, Re och Bi kring de olika etik-begreppen kombinerat med rättsväsendet och genetiken.

Del 3 – Generna vi har ger varje individ vissa förmågor och förutsättningar och miljön kan förstärka eller dämpa dem. Våldsbenägenhet, depressioner och andra psykotiska sjukdomar har alla genetiska uttryck men de analyseras utifrån yttre faktorer såsom social utstötning och andra stressfaktorer som jordbävningar.

Del 4 – Här får vi höra olika beteendevetarteorier bekräftas tillsammans med andra utomstående studier. Kan ofrivillig social utstötning i barnåren påverka fysiska hälsan i vuxen ålder? Är det genetik eller miljö bakom ökningen av allergiker i västvärlden? Och varför är hälsan hos barn så vitt skilda i områden som ligger något kvarter från varandra?

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s