Internationella händelser

Vi har tidigare berättat om en amerikansk serie som heter Internationella händelseroch nu finns tre nya avsnitt  av serien i mediakatalogen.

Den amerikanska serien belyser globala händelser med en reflekterande blick och utifrån flera länders perspektiv.

Europeiska unionen grundades i kölvattnet av andra världskriget med det ambitiösa målet att få slut på krigen i Europa. I dag är EU utsatt för hård prövning. Brittiska väljare har i och med Brexit valt att lämna EU samtidigt som euroområdets skuldkris och tillströmningen av migranter orsakar ett reellt hot för den politiska och ekonomiska sammanslutningen. Kommer EU att klara prövningarna?

Kina utökar sin militära maritima närvaro i de Syd- och Östkinesiska haven med stora investeringar i sin flotta, samtidigt som de har ett allt större territorialt anspråk på området. Frågan är komplex då Singapore, Taiwan, Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Vietnam och Brunei har politiska intressen i de vältrafikerade havsområdena. Kommer Kinas maritima expansion leda till en allt mer aggressiv utrikespolitik eller kommer landet att kunna lösa meningsskiljaktigheter på ett fredligt sätt? Hur kommer stormakten Kina att utvecklas under Xi Jinpings styre?

Global handel har förändrat det sätt vi lever våra liv. De som förespråkar frihandel menar att frihandel skapar största möjliga rikedom för flest människor, gynnar tillväxt och räddar länder från fattigdom. Motståndarna menar i stället att frihandeln orsakar arbetslöshet i hemlandet vilket gör landet sårbart. Vad betyder den globala handeln för hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt och ekologiskt?

Sedan tidigare finns det finns det fyra avsnitt i mediakatalogen

Exempel på hur programmen kopplar till Lgr11 och Gy11 i ämnet Samhällskunskap:

Ur det centrala innehållet för ämnet Samhällskunskap i Lgr11 för år 7-9:

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Ur det centrala innehållet för kursen Samhällskunskap 1a och 1b i Gy11:

Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.

Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.

De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter

Ur det centrala innehållet för kursen Samhällskunskap 2 i Gy11:

Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier

Exempel på studiehandledning

Exempel på trailer:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s