Kvinnors villkor

Jobb på kvinnors villkor – Inom de flesta områden har kvinnor alltid fått kämpa för att bli betraktade som lika mycket värda som män. Idag är detta fortfarande tydligt i politiken, i juridiken ja i hela samhället. Men på jobbet är det extra tydligt, på jobbet kan man mäta skillnaden (i alla fall en del av den). Trots att många tror att vi lever i ett jämställt samhälle så tjänar kvinnor 18 procent mindre än män. Men det finns arbetsplatser där jämlikheten inte bara är ett mål utan är mer eller mindre verklig.

I filmen får vi besöka jämlika arbetsplatser där kvinnor lyfts, där föräldraledighet inte är ett handikapp. Vi får se ett nytt sätt att se på kvinnors sociala situation och hur man demonterar fördomarna som håller kvinnorna tillbaka på jobbet, och samhället i stort.

Det finns en studiehandledning till filmen.

filmen kopplar till de grundläggande värdena i Lgr11 och även till en del av det centrala innehållet i ämnen som Teknik och Samhällskunskap, exempel på hur ser du här:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s