Den stora lögnen

Den stora lögnen ställer sig frågan hur det kommer sig att Donald Trump kunde vinna presidentvalet i USA 2016. Men den tar oss även längre tillbaka i historien och visar på hur den vita arbetarklassen redan på 1600-talet blev inbillade att tro att de hade mer gemensamt med den vita, rika eliten än med sina svarta jämlikar. Något som lever kvar än i dag.

Filmen granskar det amerikanska politiska systemet; hur dess ledare i årtionden använt sig av och spätt på den vita kulturella rädslan samt gjort den svarta befolkningen till syndabockar. Allt för att vinna politiskt stöd. Filmen fokuserar främst på Donald Trump som under sin kampanj inför presidentvalet 2016 använde sig av rasism och rashets. Men den visar också på hur Trumps anklagande retorik om afroamerikaner, latinamerikaner och muslimer passar in i ett historiskt mönster som format amerikansk politik i århundraden. Ett mönster av rasism och skuldbeläggande av den ”icke-vita” befolkningen.

Filmen bygger på en bok och intervjuer med Tim Wise, utbildare i antirasism och författare.

Filmen har en studiehandledning

Exempel på hur filmen kopplar mot våra läroplaner:

Lgr11 – Centralt innehåll – HISTORIA 7-9

Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige och olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, t.ex. genom kampen mot slaveri.
Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, t.ex. i form av kolonialism eller rasism och motstånd mot detta.

Lgr11 – Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9

De mänskliga rättigheterna inkl barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse.
Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Gy11 – Centralt innehåll – HISTORIA Gymnasiet:

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån t.ex. social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, t.ex. olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.

Gy11 – Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP Gymnasiet:

De mänskliga rättigheterna och hur de förhåller sig till stat och individ.
Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s