Inblick

Inblick i världsreligionerna är en filmserie om flera aspekter i våra världsreligioner: Vilka centrala tankegångar finns i våra världsreligioner och hur tar de sig uttryck i heliga rum och platser, heliga skrifter, ritualer, högtider, levnadsregler, ledarroller, symboler, frågor om döden m.m.? Vilken betydelse har religionerna för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet? Hur resonerar de olika religionerna kring jämställdhet och könsroller? Filmserien Inblick i världsreligionerna är en filmserie i religion för årskurs 6 och uppåt.

I dagsläget finns de tre första avsnitten i serien i mediakatalogen, de handlar om islam. Snart kommer några delar om kristendom och efter jul har vi fler delar om islam på gång. Serien byggs sedan upp efter hand under de närmaste två åren med övriga världsreligioner.

Islam – heliga rum: Alla människor har behov av att samlas på olika mötesplatser. Även i våra religioner har man mötesplatser och byggnader där man samlas för att fira gudstjänst, be och vara tillsammans. Inom religionen kallar vi dessa rum för heliga rum. Inom islam kallas den heliga byggnaden för moské. En moské kan variera mycket till utseende. Vi gör besök i en av dem. I filmen berättar olika företrädare för Islam, imamer och muslimska ungdomar, om moskén och vad det heliga rummet betyder för dem. Dessutom resonerar religionsvetare kring de olika frågeställningarna. Hur tar sig islams centrala tankegångar sig uttryck i moskén? Hur används moskén? Vilka olika utseenden kan moskén ha? Hur använder män och kvinnor det heliga rummet?

Islam – Levnadsregler: Vi behöver regler och lagar för att kunna fungera bra tillsammans. Regler finns inom idrotten, i skolan, i trafiken och på arbetsplatser. Inom våra religioner finns det också levnadsregler som ska följas. ”De fem pelarna” är de viktigaste reglerna inom Islam. Men det finns fler regler som en muslim bör följa. Genom intervjuer med olika företrädare i olika åldrar försöker vi svara på nedanstående frågeställningar. Dessutom resonerar religionsvetare kring filmens frågeställningar. Hur tar sig centrala tankegångar uttryck i levnadsreglerna? Vilka är islams viktigaste levnadsregler? Vad härstammar levnadsreglerna ifrån? Hur används levnadsreglerna i vardagen? Gäller samma levnadsregler för både män och kvinnor? Varför ska man följa levnadsreglerna? Vad händer om man inte följer levnadsreglerna?

Islam – Andliga ledare: Samhället som vi lever i idag har ledare av olika slag. Vi behöver ha ledare som kan leda sin grupp men som också kan motivera och inspirera. Religionerna har också ledare. Inom islam kallas en av ledarna för imam. I filmen får vi reda på vilka som kan bli imamer och vilka olika funktioner en imam har. Vi möter flera imamer som berättar om sitt uppdrag. I filmen får vi också träffa ungdomar som uttrycker vad imamer betyder för dem. Dessutom möter vi religionsvetare som också resonerar kring filmens frågeställningar: Hur tar islams centrala tankegångar sig uttryck i imamens uppdrag? Vilka funktioner har en imam? Vad betyder imamen för en muslim? Kan både män och kvinnor bli imamer?

Exempel på en studiehandledning 

Filmserien passar väl i syftet för ämnet Religion i Lgr11:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.
Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.
Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner.
Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s