Mansrollen

I Den påtvingade mansrollen skildras pojkar och män i USA, som kämpar för att ändra den smala definition av maskulinitet som finns i USA. Könsstereotyperna förstärks i medier, av både kamrater och vuxna och är även sammankopplade med ras- och klasstillhörighet. Att navigera bland dessa förutbestämda förväntningar och samtidigt hitta en egen identitet är svårt för många. Filmen vill framför allt visa hur vi kan hjälpa kommande generationer att växa upp till mer välmående och hälsosamma unga män. Experter inom neurovetenskap, psykologi, sociologi, idrott, utbildning och medier diskuterar i filmen empiriska fakta beträffande “pojkars identitetskris” och reflekterar över hur problemet skulle kunna lösas.

Här hittar du en handledning till programmet

Programmet kopplar till flera ämnen i våra läroplaner. Ur Lgr11 ,det centrala innehållet för ämnet Samhällskunskap i år 7-9:

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur dessa påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning

Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socio-ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet

Ur Lgr11 ,det centrala innehållet för ämnet Religion i år 7-9:

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
Ur Gy11, det centrala innehållet för kursen Samhällskunskap 1b:

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap

Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s