Min skola mitt i kriget

Min skola mitt i kriget är en serie om 4 korta program som handlar om hur barns skolgång påverkas under krig och konflikter? Vi får möta barn från Afghanistan, Palestina, Syrien och Sudan. Programmen riktar sig till årskurs 4-6. Allt tal är på svenska. Till varje program finns ett arbetsblad att använda. Se ett exempel här ( till första avsnittet)

Ämnet är extra aktuellt nu i samband med att Musikhjälpen i år valt att satsa på att se till att fler barn i krig och konfliktområden får gå i en säker skola.

Läs mer om Musikhjälpen här, om hur pengarna ska användas och hur man kan jobba med detta i skolan i Sverige. Samarbetet med UR som resulterat i bland annat dessa filmer, nämns också. En egen sida för skolan hittar du här. Den innehåller filmtips, radioprogramslänkar och ett gediget arbetsmaterial, uppdelat i målgrupperna år 4-6 och år 7-9 samt gymnasiet.

I handledningen för år 4-6 tänker man sig att temat kopplar till Lgr11 så här:

Skolans värdegrund och uppdrag. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.

(Lgr11 Skolans uppdrag)

Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

(Lgr11 Normer och värden)

Skolan ska ansvara för att varje elev kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, samt har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

(Lgr11 Kunskaper)

I handledningen för år 7-9 och gymnasiet kopplar man även till Gy11:

Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.

(Gy11 Skolans uppdrag)

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att re ektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.

(Gy11 Kunskaper och lärande)

Det är skolans ansvar att varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, samt har kunskaper om de mänskliga rättigheterna.

(Gy11 Kunskaper)

Skolans mål är att varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

(Gy11 Normer och värden)

Sedan tillkommer kopplingar till centralt innehåll i ämnet Samhällskunskap.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s