Hur gör man för att rädda ett folk?

dok-radda-ett-folk-11-0-jpgHur gör man för att rädda ett folk? Det här är berättelsen om svenska rasbiologers framfart i Lappland och Rasbiologiska institutets kopplingar till nazityskland – en mörk del av den svenska historien vars arv lever kvar än idag. Herman Lundborg var ledare för världens första statliga rasbiologiska institut i Uppsala 1922 – 1935. Syftet var att ta reda på var i landet det svenska folket var rasmässigt renast. Paradoxalt nog blev Herman under en av sina forskningsresor i Lappmarken kär i Maria Isaksson, som med institutets definitioner var av främmande ras – en finska med samiskt utseende. Filmen berättar om den svenska rasbiologins historia och dess kopplingar till nazityskland. I filmen medverkar personer som i dag söker efter den svenska rasbiologins historia och några som själva minns den.

Länk till handledning

Ur Lgr11 och Gy11, sid 7 respektive sid 5, Lgr 11 –  Skolans värdegrund och uppdrag:

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.…

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet…

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.

Filmen har även ett innehåll som berör skolans övergripande mål, beskrivna i Lgr11 på sid 13-14.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia

Filmen passar även bra som grund för diskussion utifrån de centrala målen i Lgr11, ämnet historia i årskurs 7-9:

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s